Výročí založení pionýra

Výročí založení pionýra

24. 4. 1989

V pondělí bylo 40. výročí založení pionýrské organizace. Všichni pionýři se zúčastnili brigády „Sabotnik“ a pak na ně čekala odměna v této podobě:

-          Nejdřív zahájení v kině – kulturní pásmo

-          Pak pionýrské shromáždění – soutěže ve znalostech, kulturní program

-          Po obědě pochod, který připravil Turistický oddíl – mladší 5km – starší 10km

-          Sportovní hry

 

pěší 1989

Další informace