cyklo 40km 2022

Cyklo 40 km

Vydáme se po Sloupnici vzhůru po cyklo: 4048 přes Mandl až do Řetové k Obecnímu úřadu. Zde odbočíme vpravo po cyklo: 4047 . Projedeme Řetovou, Presy, Přívrat a vyjedeme na křižovatku na Zhořský kopec. Odbočíme doprava a po chvíli u autobusové zastávky doleva na obec Svinná. Po cca 200m se uhne cyklo: 4047 doleva a po ní pokračujeme dál kolem Kozlova (možnost odbočit k restauraci a rozhledně), hájenky až k rozcestníku Nad Janovem. Dál pokračujeme pod dlouhý kopec po cyklo: 4144  až do Janova. U kostela odbočíme vlevo  kolem restaurace Na rychtě a za autobazarem odbočíme vpravo neznačenou cestou. Pojedeme rovně přes státní silnici (pozor na silný provoz) a pokračujeme cca 3 km kolem vrtulí až k zemědělskému objektu nad obcí Čistá. Objekt objedeme zprava a pokračujeme cca 2 km k vyhlídkovému místu Fajmonova lípa. Dále pokračujeme do obce Čistá a odbočíme vpravo na cyklo: 4028 a po ní pokračujeme až na její konec do Litomyšle. Z Litomyšle vyjedeme po cyklo: 182 přes Kornice do Sloupnice a zpět na hřiště za školou kde je cíl.

Další informace