cyklo 60km 2022

Cyklo 60 km

Vydáme se po Sloupnici vzhůru po cyklo: 4048 přes Mandl až do Řetové k Obecnímu úřadu. Zde odbočíme vpravo po cyklo: 4047 . Projedeme Řetovou, Presy, Přívrat a vyjedeme na křižovatku na Zhořský kopec. Odbočíme doprava a po chvíli u autobusové zastávky doleva na obec Svinná. Po cca 200m se uhne cyklo: 4047 doleva a po ní pokračujeme dál kolem Kozlova (možnost odbočit k restauraci a rozhledně), hájenky k rozcestníku Nad Janovem a vlevo až na Psí kuchyni. Zde odbočíme vpravo na cyklo: 4205 a po ní cca 3 km na křižovatku cyklotras. Tady rovně na cyklo: 4033 až k rybníku Pařez. Odbočíme vpravo po cyklo: 24 a přes památník včelích matek až k rybníku Rosnička. Tady se napojíme na  cyklo: 4028 a po ní lesem na Brlenku, Čistou až na konec cyklo: 4028 do Litomyšle. Z Litomyšle vyjedeme po cyklo: 182 a přes Kornice jedeme do Sloupnice na hřiště za školou, kde je cíl.

Další informace