Informace pro členy KČT Sloupnice

 

INFORMACE PRO ČLENY KČT SLOUPNICE

 

 

Příští členská schůze našeho klubu se koná dne 2. března 2018

v 19:30 v klubovně na hřišti za školou

 

upozornění: od roku 2018 začínají řádné schůze v 19:30 a to v období letního i zimního času. (výroční schůze a jiné výjimečné schůze mohou mít jiné časy, které aktuálně zveřejníme)

Další informace

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich