Informace pro členy KČT Sloupnice

 

INFORMACE PRO ČLENY KČT SLOUPNICE

 

příští členská schůze se koná  3. března 2023 v 19:30 v klubovně na hřišti za školou

Další informace