Žďárské vrchy 2017

 

Žďárské vrchy

16. – 17. Září 2017

Náš dvoudenní výlet začal v obci Křižánky. Ještě než jsme se „vysoukali“ z autobusu nás vedoucí zájezdu ubezpečil, že cesty tu jsou dobře značeny, že není problém zabloudit. Ale my víme, jak to myslel. Sotva se noha Sloupenského turisty dotkla země, začalo pršet a vlastně nepřestalo celý den.

Krajina Žďárských vrchů je známá svou pestrostí. Rašeliniště střídají rulové skalní útvary vystupující z lesnatých kopců. A právě některé z těchto skal jsme navštívili. Lisovská, Malínská a Drátenická skála patří k tomu nejlepšímu, co jsme mohli zhlédnout. Neopomněli jsme se také vyšplhat na nejvyšší horu – Devět skal (836m). Po zelené jsme došli k Milovskému rybníku. Lijavec neustával, proto jsme byli rádi, že jsme zakotvili v restauraci U Šlechtů. Někteří jedinci se ještě vydali na Čtyři palice. Přenocovali jsme v hotelu Horník na Fryšavě. Druhý den jsme vyšli ze Žďáru nad Sázavou a čekala nás krásná procházka kolem Sázavy. Stále jsme měli na dohled poutní kostel na Zelené hoře (památka UNESCO). Hraniční kámen, vodní nádrž Pilská a hezká obec Polnička byli posledními zastávkami nedělního dne. Velký dík za uspořádání zájezdu patří Janě a Pavlovi Havlíčkovým.

pd

foto:

pěší 2017

Další informace

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain