Sloupenskými lesy 2005

31. ročník turistického pochodu

Sloupenskými lesy

8. května 2005

tentokrát za záchranu Sloupenských lesů. KČT ve Sloupnici vítá vznik občanského sdružení "Ochránci Končin, Sloupnice a Vilámova" a jeho iniciativu zaměřenou k odvrácení výstavby R-35 severní variantou. Tato varianta by vážně poškodila životní prostředí v naší i v dalších, okolních obcích. My, turisté, máme v jedné ze svých činností zahrnutou i ochranu přírody v našem okolí, a proto nedopustíme jakékoliv zdevastování krajiny a životního prostředí v této oblasti. Zásadně jsme proti nesmyslnému rozhodnutí krajského zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 18.12.2003 a to z důvodů ekologických i finančních. Letošní trasy pochodu proto chceme co nejvíce přiblížit místům, kde by plánovaná R-35 měla procházet, abyste i vy, účastníci našich pochodů měli jasnou představu o odborné neinformovanosti krajských zastupitelů. Svojí účastí v tomto pochodu můžete vyjádřit svůj nesouhlas s výstavbou severní varianty R-35, která evidentně nesplňuje to, co ministerstvo dopravy a řidiči od rychlostní komunikace očekávají. Protože nová R-35 natrvalo oddělí naši obec od Sloupenských lesů, bylo by v budoucnu po její výstavbě pořádání našeho pochodu velmi problematické. Co nám ale vadí nejvíce, je to, že zanikne krása a půvab našeho širokého okolí.

trasy:

pěší - 8, 15, 25 km

cyklo - 17, 45, 80 km

kontroly a občerstvení byly U sv. Antoníčka a na kraji lesa na žluté značce nad Vesničkou.

Dobrou myšlenku našich členů, za záchranu přírody v našem okolí tentokrát bohužel nepodpořilo ani počasí. Od rána hustě pršelo a foukal velice silný a studený vítr a tak přišla pochodovat jen hrstka odvážlivců, v počtu 46 lidí. Úsilí všech, kteří pochod připravovali, bylo fakticky zmařeno. Bohužel. Tak snad příště.

pro ilustraci: déšť; teplota 2-8°C; vítr v nárazech až 80km/h

fotka:

 

pochod Sloupenskými lesy

Další informace