Mírový pochod 1979

5. ročník

Mírový pochod Sloupenskými lesy

9. května 1979

8. května od sokolovny vyrazilo 28 turistů, aby vytyčili trasu dalšího, v pořadí 5. Mírového pochodu Sloupenskými lesy. Trasu si již vyhlédli při vycházce na Hrádek 8. dubna. Pěkné počasí, dobře se jim šlapalo. A tak si všichni přáli, aby to tak vydrželo i příští den.

trasy:

pěší - 15, 25 km

Přání se vyplnilo a celý den 9. května bylo krásné slunečné počasí. Již od 7-9 hodiny ranní proudily k sokolovně davy turistů, kteří se vypravili na dnešní pochod. Nejprve byl každý účastník zapsán na prezenční listinu, kde také obdržel vlastní mapku pochodu. Podle ní a hlavně podle praporků, kterými byla trasa vytyčena, se vydali na pochod. Někteří, ti odvážnější se rozhodli pro 25km, ti méně odvážní, hlavně děti pro 15km. Trasa vedla poli a lesy kolem Sloupnice. Cíl pochodu byl na hřišti, kde ti co šli 15km dostali v upomínku medaili a ti kteří šli 25km dostali pamětní list. Na trase byly rozestavěny hlídky členů TO, které razítkovaly plánek. Nikdo určitě také na trase nepřehlédl malé občerstvení. Letos rekordní počet 530 turistů.

Již od rána na hřišti probíhal turnaj Zemědělských novin v kopané a tak všichni, kdo ve zdraví dorazili, se mohli podívat, jak to našim fotbalistům jde.

V 16:00 hodin byla na hřišti slavnostně otevřena turistická klubovna. Tohoto slavnostního otevření se ujal tajemník ČSTV Tláskal. Pronesl několik slov a TO ve Sloupnici udělil titul Vzorný oddíl 3. stupně. Potom slavnostně přestřihl pásku. Tohoto slavnostního otevření se dále zúčastnili: předseda OV ČSTV Strnad, předseda TJ Sokol Sloupnice Vencl, za MNV Heblt, za JZD ing. Trnka. Všichni přítomní si mohli klubovnu prohlédnout. Na zakončení tohoto pěkného dne hrála na hřišti dechová hudba z Litomyšle.

Mírový pochod se vydařil, počasí nám přálo a velká účast turistů splnila naše očekávání. Trasa pochodu byla dobře vyznačená a všichni byli spokojeni.

fotky:

 

pochod Sloupenskými lesy

Další informace