historie KČT Sloupnice

V roce 1975 pánové Mirek Novák, Václav Fiala a František Řehák připravili po vzoru odborů, tehdy již pochody konajících, vycházku po krásném okolí Sloupnice. Vycházky se zúčastnilo 29 pochodníků. I když tehdy celý den pršelo, všem zúčastněným se pochod moc líbil a proto si slíbili, že tento pochod budou opakovat každý rok. Tím byl vlastně položen základní kámen k založení turistického oddílu ve Sloupnici.

Prvním předsedou byl zvolen Mirek Novák, který tuto funkci vykonával téměř 17 let. Po něm se v devadesátých letech v předsedování vystřídali Josef Matějka, Josef Hudeček a Jaroslav Mrkos. Po roce 2000 Miloslav Šeda a opět Jaroslav Mrkos. V současné době vede Sloupenskou turistiku Pavel Havlíček.

V letech 1978-1979 naši členové brigádnicky postavili na hřišti za školou klubovnu, která slouží oddílu dodnes.

Odbor sdružuje kolem 40-50 registrovaných členů. Jsou to lidé, kteří mají kladný vztah nejen k pěší turistice, ale hlavně k přírodě a ke Sloupnici. Jsou u nás zastoupeny prakticky všechny věkové generace, jak mladí, tak i starší již v důchodovém věku. V osmdesátých letech fungoval ve spolupráci se základní školou turistický oddíl mládeže TOM.

Naše náplň práce spočívá hlavně v turistických akcích. Pro širokou veřejnost každoročně pořádáme turistický pochod Sloupenskými lesy. Z počátku s pěšími trasami 15 a 25 km ke kterým přibyly trasy 8km a krátce i 35, později 40km. Každoročně obměňované. Od roku 2005 jsou součástí pochodu cyklo trasy. Na hřišti zařizujeme doprovodný program. Pochod se postupně rozrostl v největší akci ve Sloupnici. Počet účastníků překračuje i 1000 osob.

Nedílnou součástí naší práce jsou akce situované na kulturní vyžití nás a našich spoluobčanů a to pořádáním večerů trampských písní a pro mladé lidi diskotéky.

Od roku 2000 pořádáme Setkání turistů a lidí dobré vůle v lesích u sv. Antoníčka.

Organizujeme vycházky po okolí Sloupnice, cyklistické vyjížďky a pokud počasí dovolí i běžkařské výlety. Pro své členy zajišťujeme jedno i více denní zájezdy do našich i zahraničních hor. Některé výlety se zaměřením pro děti nebo pro seniory. Také pořádáme besedy a večery s promítáním fotografií cestovatelů.

Do roku 1993 jsme s ostatními sportovními oddíly byli organizováni pod ČSTV v TJ Sokol Sloupnice. V roce 1993 jsme společně s několika oddíly založili svou organizaci a to SK Sloupnice. Od roku 2016 jsme samostatný oddíl: KČT Sloupnice spadající pod KČT oblast Pardubicko.

o nás / aktuálně

Další informace