cyklo 20km 2022

Cyklo 20 km

Vydáme se po Sloupnici vzhůru po cyklo: 4048 přes Mandl až do Řetové k Obecnímu úřadu. Zde odbočíme vpravo po cyklo: 4047 . Projedeme Řetovou, Presy, Přívrat a vyjedeme na křižovatku na Zhořský kopec. Odbočíme doprava a po chvíli u autobusové zastávky doleva na obec Svinná. Po cca 200m se uhne cyklo: 4047 doleva a my pokračujeme rovně do vsi. Na kraji u autobusové zastávky doporučuji odbočit vlevo na „Podhlednu“. Je to zajížďka asi 500 m. Po té se vrátit zpět a pokračovat Svinnou po cyklo: 4145 přes Člupek, Vlčkov až do Sloupnice a dojet do cíle na hřiště.

Další informace